menu

Wat we al eerder maakten

Een visitatie in opdracht van het Havoplatform
December 2020

Een onderzoek naar de pilot Praktijktesten in opdracht van het Ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschap
Februari 2021